Supervīzijas profesionāļiem
Ogres psihologu prakses speciālisti piedāvā supervīzijas profesionāļiem – psihologiem un citiem sociālajā sfērā strādājošiem profesionāļiem.

Supervīzija ir profesionāla pārraudzība un iespēja kopīgi, ar pieredzējušu konsultantu – meistaru, saņemt profesionālu palīdzību sava gadījuma risināšanā. Visbiežāk, pielietojot atšķirīgus principus gadījumu risināšanā, supervizors apkopojot supervīzijā iegūto informāciju sniedz praktiskus ieteikumus gadījuma tālākai virzībai.

Ievērojot konfidencialitātes principus, supervīzijai ir vairāki pamatuzdevumi:
   1. Pilnveidot esošās profesionālās prasmes un novērtēt tās.
   2. Attīstīt jaunas prasmes un iemaņas.
   3. Apzināt un izprast klienta un profesionāļa savstarpējās attiecības.
   4. Apzināt profesionālās darbības kompetences un robežas. 
   5. Padziļināt izpratni par profesionālās ētikas principiem.

Supervīzija var noritēt individuāli vai arī grupā. Ja tā norit grupā, tad tiek ievērots apļa princips, kurā visi tās dalībnieki ir līdzvērtīgi un viņu līdzdarbošanās ir atkarīga no dalībnieku ieinteresētības un gatavības saņemt supervizora palīdzību.

Supervīzijās katrs psihologs – supervizors izmanto viņam zināmās un apgūtās metodes.

Samaksa par supervizijām ir atkarīga no dalībnieku skaita un supervizējamā gadījuma sarežģītības.