63434

Palīdzība bērniem ar uzvedības problēmām
21.01.2016


Norises laiks:  2016. gada 21. janvāris plkst. 15:00 -17:30

Norises vieta: Veselības un sociālo lietu pārvalde, Daugavas prospekts 34, Ikšķile

Semināra vadītāji:

  • Inese Lapsiņa, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (klīniskā psiholoģija), LU psiholoģijas doktorante, pedagoģijas bakalaurs, STOP programmas bērnu, vecāku un pedagogu treneris, Rīga
  • Sanda Reikmane, PPII “Ķiparu nams” vadītāja, STOP programmas bērnu un pedagogu treneris, Montessori pedagogs, Ikšķile
  • Līga Volonte,  profesionālais maģistra grāds izglītības psiholoģijā; grupu terapijas, sociometrijas un psihodrāmas līderis,  STOP programmas bērnu, vecāku un pedagogu treneris, Ikšķile
  • Alīna Šuste, pirmsskolas pedagoģe, STOP programmas bērnu treneris, Montessori pedagogs, Ikšķile
    Semināra mērķis: iepazīstināt ar bērnu uzvedības problēmām,  to attīstību, agrīno intervenci bērniem ar uzvedības problēmām, kā arī sociālo prasmju treniņu pieredzi.


Apraksts
Kas ir bērna uzvedības traucējumi un uzvedības problēmas?
Kas veicina uzvedības problēmu rašanos?
Vai mūsdienās pieaug to bērnu skaits, kam speciālisti konstatē uzvedības problēmas?
Kā vecākiem un pedagogiem strādāt, lai uzvedības traucējumus novērstu vai koriģētu?
Kāda ir agrīnās intervences efektivitāte?

Programma veidota, balstoties uz Eiropas valstu praksi un jaunākajiem atklājumiem neiroloģijā, psiholoģijā un kognitīvi biheiviorālajā psihoterapijā. Tā ir paredzēta ģimenēm un pedagogiem, kas audzina 4-7 gadus vecus bērnus ar uzvedības problēmām.
2015. gada 1.sept. līdz 2016. gada 4. janv. PPII “Ķiparu nama”  un Ikšķiles novada pašvaldības speciālisti veica atlasi un pēc tam strādāja ar jauno bērnu audzināšanas atbalsta programmu, kura nosaukta par STOP programmu un mūsu pašvaldībā par  „Sociālo prasmju treniņu 4-7 gadīgiem bērniem”  Ikšķiles novada ģimenēm, kurās aug pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni ar uzvedības traucējumiem. STOP programma palīdz savlaicīgi mazināt un novērst tālākus bērna uzvedības traucējumus un to ietekmi uz viņa dzīvi sabiedrībā. Treniņus, konsultācijas, izpētes vadīja psiholoģes L. Volonte un I. Platpīre, pedagoģisko procesu organizēja un vadīja pedagogi S. Reikmane un A. Šuste.
Projekta autori un partneri biedrība „Skalbes" sadarbībā ar biedrību "Latvijas Autisma apvienība" 2015. gadā uzsāka projektu Rīgas ģimenēm.
 
Mērķauditorija:  izglītības iestāžu vadītāji, izglītības darba speciālisti,  pedagogi, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, vecāki u.c. interesenti.
Aicinām pieteikties līdz 19. janvārim, brīvā formā nosūtot kontaktinformāciju uz kiparunams@inbox.lv
Kontaktpersona:  Sanda Reikmane, mob.t. 26311011


Uz ceļa kopā esam stiprāki!


 
      Atpakaļ