Katra cilvēka dzīve ir ceļš pie sevis paša, ceļa mēģinājums, takas nojausma. ... ...

Mēs spējam cits citu saprast; taču izskaidrot katrs spēj tikai pats sevi.

Hermanis Hese. Demians. 1919.