- Sertificēts organisko un šizotipisko traucējumu neiropsiholoģiskās diagnostikas un korekcijas speciālists;
-Individuālais konsultants.

 

 

 

 

Darba jomas:

  • Neiropsiholoģiskā sensomotorā korekcija;
  • Psiholoģiskā konsultācija;
  • Sertificēta vecāku apmācības programmas “Bērnu emocionālā audzināšana" grupu vadītāja.

Sākot no 2007. gada darbā ar klientiem, kuriem galvas traumu vai nelabvēlīgu smadzeņu ontoģenēzes apstākļu rezultātā radušies organiski galvas smadzeņu funkciju traucējumi, izmantoju Neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas metodi asistenta statusā, bet kopš 2008. gada sākuma patstāvīgā darbā.

Kontakti:
tel.: 26456465
e-pasts: ieva.liepaskalna@gmail.com